Feedback som utvecklar

 

Filmfredag med Dylan Wiliam är äntligen här igen! Idag får vi lära oss mer om vikten av feedback och hur den kan ges för att verkligen stärka och utveckla elevens inlärningsprocess och kunskaper. Målet är att få eleven att vilja utvecklas och sträcka sig längre, hitta nästa nivå. Wiliam menar att det är oerhört viktigt att vi är medvetna om vilken typ av feedback vi ger och vad resultatet blir. Vidare talar han för att feedback, alltid, ska innebära mer arbete för eleven än för läraren. Det är av yttersta vikt att läraren inte ger en färdig lösning utan att eleven får möjlighet att tänka till självständigt. Det finns stora utvecklingsmöjligheter i att kollegor samarbetar kring former för feedback och sätter gemensamma mål för vad som ska uppnås.