Dylan Wiliam om formativ bedömning i klassrummet

Välkomna till ännu en kortföreläsning med Dylan Wiliam, Professor Emeritus på University of London. Denna fredag delar Dylan Wiliam med sig av sina tankar kring formativ bedömning i klassrummet. Praktiskt och strategiskt. Vad betyder det egentligen? Hur skapar vi ett framgångsrikt lärande i klassrummet? Wiliam har utifrån sin forskning tagit fram ett antal verktyg.