Dylan Wiliam om att leda effektiva diskussioner i klassrummet

Idag diskuterar professor Dylan Wiliam hur vi genererar effektiva diskussioner i klassrummet. Genom de frågor vi ställer skapar vi olika klassrumsscenarier . För att få igång diskussioner av värde för eleverna är det av stor vikt att vi ställer frågor som sätter igång tankeverksamheten. En förutsättning för att tankar ska födas och gro är att vi ger eleverna tid att tänka. Följ med Wiliams på en lärande resa kantad av underhållande och ibland ifrågasättande exempel inden tredje av fem föreläsning på Horisonten.