CodeArt inspirerar elever och lärare till programmering

 

Programmering är ett hett ämne i skoldebatten. Många ställer sig frågande till om alla verkligen kan och ska jobba med kod inom en snar framtid? Alla kommer naturligtvis inte att göra det. Däremot kommer behovet av att förstå omvärlden bli ännu mer påtagligt. Ju mer komplext informationssamhället blir, desto mer ökar behovet av uttrycksformer och kommunikation. Idag är så gott som allt vi möter, som konsumenter och medborgare, uppbyggt av kod.

Det menar Afra Noubarzadeh som driver eget företag inom utbildning och lär ut hur du kommunicerar kunskaper och föreställningar genom att skapa konst med hjälp av enklare programmering. Med sig i bagaget har han entreprenörsutbildningen från Chalmers tekniska högskola. Intresset för konst och teknik har funnits där sedan tonåren och Afra har hittat ett sätt att förena de två:

– Det är en strävan efter att få två världar att mötas, teknik och kreativitet blir varandras förutsättningar för kommunikation i nutidens samhälle, menar Afra. Han ser kodkonsten som ett sätt att uttrycka sig och bidra till en gemensam skildring av ett ämne eller en värdering.

Konceptet bygger på att skapa analoga bilder och sedan översätta dem i digital form. Det är en tvärvetenskaplig process som bjuder in olika skolämnen att samverka:

– Ta till exempel ekosystemet. Här finns många moment som inkluderar olika färdigheter som återfinns i olika ämnen. Med hjälp av kod översätter eleven sin uppfattning om det givna ämnet från analog form till en bildproduktion i digital form.

Afra håller workshops i skolor för både elever och pedagoger. Du kan även ha fått en glimt av vad han gör på vetenskapsfestivalen, Universeum i Göteborg eller Tekniska muséet i Stockholm:

– I mötet med elever och lärare börjar vi alltid med att göra en skiss på papper, alla kan klippa och klistra och det gör att skapandeprocessen och användningen av kod avdramatiseras menar Afra. När vi är klara med våra bilder är det dags att titta på hur en hemsida är uppbyggd, att det är skriven kod som sedan översätts till det vi ser. Därefter går vi enkelt igenom vad som ska skrivas för att skapa en cirkel och en kvadrat på skärmen, hur vi kan flytta ett objekt med ett kommando och så vidare. Sedan är det bara att sätta igång att översätta det du klippt och klistrat på papper till ditt eget digitala verk. Det är en upplevelse för både elever och lärare att förstå den här skapandeprocessen.

Varför är då detta en metod värd att pröva i klassrummet? Jo, förutom de olika skolämnena som berörs ex matte, bild, no, so, teknik, språk och så vidare, så skapar det en erfarenhet kring den förflyttning vi gör varje dag mellan den analoga och digitala världen. Vi blir medvetna om och förstår, hur vårt digitala samhälle är uppbyggt och av vad:

– Programmering ligger bakom de allra flesta tjänster och produkter i vårt samhälle och även om inte alla kommer att arbeta som programmerare är det av oerhört stor vikt att känna till hur programmering är en del av den dagliga verklighet vi alla möter.

När Afra håller sina workshops i konstskapande med programmering som verktyg inspireras de allra flesta som deltar till att ta nästa steg och komma vidare i processen.

– Eleverna vill ofta veta mer om både tekniska verktyg och det konstnärliga skapandet. En del är mer kreativa, andra vill fördjupa sig i det tekniska. Pedagoger påtalar ibland en osäkerhet inför teknik och kodning, men när den väl släpper haglar frågorna tätt om hur de kan gå vidare, samarbeta över ämnesgränser, geografiska områden, skapa större projekt och så vidare. Begäret av nyvunna insikter, inspiration och att tillsammans med andra få uttrycka något eget är starkare än eventuella praktiska hinder eller rädslor menar Afra ödmjukt. I och med det har vi nått ett av de viktigaste målen – att förstå programmering och hur den kan användas för att utveckla kommunikation och begreppsförståelse i vardagen.

Vill du veta mer?  Klicka här