En vas

3D-design och 3D-print förhöjer upplevelsen av inlärning

Nynne och Tom omsatte sin dröm till verklighet och resultatet blev Real Dream. De har båda arbetat med IKT i pedagogiska sammanhang under flera år i danska Fredriksbergs kommun i centrala Köpenhamn. Då med fokus på didaktiska strategier för att integrera IKT som verktyg och på så sätt förhöja undervisningen och inlärningen för eleverna.

Grunden i Real Dreams arbete är att tillföra fler aspekter i undervisningen kring ett ämne med hjälp av modern teknik. Det handlar inte om att ta bort traditionell undervisning utan snarare komplettera den så att lärandet får en vidare mening:

-Vårt fokus är att skapa en undervisning, som motiverar eleverna på deras individuella nivå. Att integrera det teoretiska lärandet i det praktiska projektet. I denna process får eleven möjlighet att ta ansvar för sin egen inlärning. Förutsättningen för att det ska ske är ett mycket tydligt mål, som exempelvis att designa och printa en kopp. När vi har tydliga mål, teknik att genomföra och lärare som coachar istället för att ge färdiga svar, föds motivationen och eleverna arbetar mycket hårt för att genomföra projektet.

Tom berättar entusiastiskt vidare om hur elevens inlärning sker genom upplevelsen av att designa och återskapa objekt i 3D:

-När en elev konstruerar en kopp till exempel blir det mycket tydligt hur alla andra koppar i världen egentligen bara är en cylinder i olika former. I det danska skolsystemet, precis som i det svenska har vi traditionella slöjdämnen på schemat. Material som trä och lera används, vi får även sy och sticka. Det handlar om att producera något med händerna. Med hjälp av teknik kan vi fortsätta producera men med andra metoder. Vi kan exempelvis återskapa historiska byggnader. När eleverna har som mål att göra det, behöver de arbeta praktiskt först, de behöver mäta upp ytor exempelvis och på så sätt får vi in matematiken naturligt. Vinsten är att eleven upplever behovet av matematikkunskaper för att utföra uppgiften.

-När vi genomför workshops vill eleverna inte sluta arbeta. Det ger oss indikationer om hur otroligt viktigt det är att vi fokuserar på hur skolan kan vara intressant för eleverna – utan att vi för den sakens skull förlorar inlärningsaspekten. Det är så viktigt att vi vuxna och pedagoger siktar högt, att vi visar eleverna att deras arbete är viktigt. Det gör vi genom att arbeta närmare det som händer i samhället, både gällande metoder och teknik.

Här behöver skolsystemet förändras fortsätter Tom. Vi behöver arbeta mer projektbaserat, och vi behöver förstå möjligheterna med att skapa en virtuell skola exempelvis. En skola där svenska, danska och spanska studenter träffas och löser olika uppdrag och pussel – i ett team baserat på en tydlig läroplan. Vilket bra verktyg för språkinlärning dessutom! Motivationen skulle flyga i taket menar Tom. Det skulle skapa enormt engagemang.

Real Dream arbetar verklighetsnära i skolorna och anpassar projekten till målen och de studerande.

-Vi visar hur hårdvara och mjukvara används och förmedlar genom tydliga mål att detta är för alla – det är inte bara för de lärare som har speciell IT-kompetens eller för ett visst ämne. Det är för estetiska ämnen, hantverk och design, vetenskap, matematik, engelska, danska, svenska och inte minst för kropp och rörelse.

Intressant för skolsverige är att Real Dream har ett partnerskap med ett svenskt företag för att förbättra undervisning med hjälp av 3d-design och 3d-print även i svenska skolor.

-Vi kommer att vara på SETT SYD i oktober, där vi tillsammans med några studenter visar vad vi kan skapa med den nya tekniken. När vi är ute på skolor där vi kör workshops med elever, uppgraderas även lärares kunskaper lärare att använda mjukvara och hårdvara. Och intresset växer. Vi kommer att arbeta mer tillsammans över de nordiska gränserna, där vi för samman organisationer av olika slag. Teknikleverantörer ser sig alltmer som en del av skolans vardag och vill verkligen både ta ett socialt ansvar genom att förstå sina dagliga användare samt tillföra ytterligare värden till både människan och tekniken.

Vad arbetar ni med just nu?

-Just den här veckan är vi i full gång med ett mycket spännande projekt. Tillsammans med en grupp elever har vi fokus på historiska byggnader. Målet är att föra in dem i en virtuell miljö där eleverna återskapar delar av ursprungsmiljön med hjälp av 3D-teknik. Akademiskt, ligger fokus på matematik, danska, samhällskunskap och historia. Detta tränas i och med att eleverna gör ritningar och efterforskningar av historiska fakta. Samtidigt lär de sig att behärska mycket komplex 3D design och driva avancerade 3D-skrivare.

Men veckan kommer inte endast äga rum bakom skärmen – förutom mental gymnastik, kommer eleverna att få en hel del fysisk aktivitet när det ska mätas och filmas i det lokala området.