Skapa framgångsrikt lärande med Dylan Wiliam

Dylan Wiliam Professor Emeritus på University of London är en av dem som funderat över begreppet framgångsrikt lärande. Vad betyder det egentligen? Hur skapar vi ett framgångsrikt lärande i klassrummet? Wiliam har utifrån sin forskning tagit fram ett antal verktyg. Målet är att utveckla en klassrumskultur där alla elever deltar i samtal.

Följ en serie föreläsningar med Dylan Wiliam här på Horisonten och utveckla arbetet med bedömning för lärande vidare. Varje fredag fem veckor framöver får du verktyg att omsätta till vardag i ditt klassrum. Vi startar med hur du praktiserar formativ bedömning i klassrummet.